Rabu, 28 Desember 2011

Do'a-do'a dahsyhat dari Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirma yang artinya : 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al -Baqarah :186)
 
Dalam Al-Qur'an sendiri banyak do'a-do'a yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapat kebahagian dunia dan akhirat, diantaranya :

RABBANAA AATINAA FIDDUNN YA HASANATAN WA FIL AKHIRATI HASANATAN WA QINAA 'AZABANNAAR
Artinya :
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan  kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka 
(QS. Al-Baqarah : 201)

RABBANAA LAA TU-AA KHIZNAA INNASIINAA AW-AKHTAKNAA
Artinya :
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. 
(QS. Al-Baqarah : 286)

RABBANAA LAA TAJ'ALNAA MA'ALQAUMIZHOLIMIIN
Artinya :
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. 
(QS. Al-A'raf : 47)

RABBANAA 'ALAIKA TAWAKKALNAA WA ILAIKA ANABNAA WA ILAIKAL MASYHIIR
Artinya :
Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. 
(QS. Al. Mumtahanah : 4)

RABBANAA AKSIF 'ANNA  AL 'AZAABA INNAA MUKMINUUN
Artinya :
Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. 
(QS. Ad Dukhaan : 12)

RABBANAA HABLANAA MIN AZWA JINAA WAZZURIYATINAA  QURRATA A'YUNIN WA AJ'ALNAA LIL MUTTAQINAA IMAAMAA
Artinya :
Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. 
(QS. Al Furqaan : 74)

RABBANAA AATINA MILLADUNKA RAHMATAN WA HAYYII LANA MIN AMRINAA RASADAN
Artinya :
Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). 
(QS. Al Kahfi : 10)

RABBANAA AFRIGH 'ALAINAA SABRAN WATAWAFFANAA MUSLIMIIN
Artinya :
Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu). 
(QS Al. A'raf : 126)
Share

Senin, 26 Desember 2011

Do'a Ampuh Melunasi Hutang

Adakah manusia hidup didunia sekarang ini tanpa pernah berhutang? Dari yang kaya sampai dengan yang miskin pasti pernah mengalami yang namanya berhutang. Dan itu sah-sah saja dan normal dengan catatan hutang mesti dibayar, baik cepat ataupun lambat. Karena hutang pertanggung jawabannya adalah hingga akhirat nanti. Yang jadi masalahnya, bisa berhutang tetapi tidak sanggup membayarnya. Selagi masih ada niat melunasi dan disertai usaha dan do'a, yakinlah berapa pun besar hutang itu pasti akan terlunasi. Allah pasti akan memberi rezeki untuk melunasinya dengan jalan yang tidak kita duga datangnya. Yang penting yakin, tulus, ikhlas, tidak putus asa dan berserah diri pada Allah. 

Berikut beberapa do'a paling ampuh bagi anda yang punya masalah hutang :

Rasulullah saw pernah bersabda : 
"Akan aku ajarkan kalimat-kalimat yang jika dibaca ketika hutangmu menumpuk seperti gunung sekalipun, maka Allah swt akan melunasinya"

Do'anya :

ALLAHUMMAKFINII BIHALAALIKA 'AN HARAAMIKA WA AGHNINII BIFADHLIKA 'AMMAN SIWAAK

Artinya :
Ya Allah,cukupkan diriku dengan yang halal dariMu dan bukan dengan yang haram dariMu. Cukupkan aku dengan karuniaMu sehingga aku tidak butuh lagi kepada siapapun selain Engkau. (HR. Ahmad, at-Turmidzi dan al-Hakim dari Ali Bin Abi Thalib)

Atau 

ALLAHUMMAA RABBAS SAMAAWATIS SAB'I WARABBAL 'ARSYIL 'AZHIM. RABBANA WARABBAA KULLI SYAI-IM MUNZILAT TAURATI WAL INJIILI WALQURAANI FAALIQALHABBI WANNA WAA A'UUDZUBIKA MIN SYARRI KULLI SYAI-IN ANTA AAKHIDZUM BINAASHIYATIHI ANTAL AWWALU FALAISA QABLAKA SYAI-UWWA ANTAL AKHIRU FALAISA BA'DAKA SAYI-UWWA ANTAZH-ZHAAHIRU FALAISA FAUQAKA SYAI-UWWA ANTAL BATHINU FALAISA DUNAKA SYAI-UN IQDHI 'ANNIDDAINA WA AGHNINII MINAL FAQRI.

Artinya :
Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh, Tuhan Arsy Yang Agung, Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu yang menurunkan  Taurat, Injil, Al-Qur'an. Yang memecahkan biji-bijian dan bibit-bibit tumbuhan. Aku berlindung kepadaMu dari segala sesuatu yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Engkaulah Yang Maha Awal, tiada sesuatupun sebelumMu. Engkaulah Yang Maha Akhir, tiada sesuatupun sesudahMu. Engkaulah Yang Maha Dzhair, tiada sesuatupun diatasMu. Engkaulah Yang Maha Bathin, tiada sesuatupun dibawahMu. Bayarkan hutangku dan kayakan aku dari kemiskinan. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah ra)

Rasulullah saw pernah bersabda ketika melihat Abu Umamah dirundung kesusahan karena terlilit hutang. Rasulullah berkata : 
"Aku akan mengajarkan kepadamu ucapan yang jika engkau amalkan maka Allah akan menyingkirkan kesedihanmu dan membayar hutang-hutangmu"

Do'anya :

ALLAHUMMA INNI 'AUDZUBIKA MINAL HAMMI WAL HAZANI WA A'UDZUBIKAMINAL 'AJZI WAL KASALI WA A'UDZUBIKA MINAL JUBNI WAL BUKHLI WA A'UDZUBIKA MIN GHALABATIDDAINI WA QAHRIR RIJAAL

Artinya :
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kesusahan dan kesedihan dan aku berlindung kepadaMu dari kelemahan dan kemalasan dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut dan kikir dan aku berlindung kepadaMu dari lilitan hutang paksaan orang-orang

Dalam riwayat lain diterangkan pula bahwa Rasulullah bersabda, :
"Do'a saudaraku Yunus alaihissalam amatlah menakjubkan. Awalnya Tahlil, tengahnya Tasbih dan akhirnya Pengakuan dosa. yaitu 

LAA ILAAHA ILLAA ANTA SUB HAANAKA INNI KUNTU MINDZHALIMIIN

Artinya :
Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dzhalim

Rasullullah melanjutkan sabdanya :  
"Tidak seorangpun yang diderita kesulitan, ditimpa bencana dan kemalangan, serta orang-orang yang memiliki hutang, yang jika berdo'a dengan kalimat tersebut sebanyak tiga kali dalam sehari kecuali akan dikabulkan oleh Allah swt. (HR. Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf ra)
Share

Minggu, 25 Desember 2011

KEHEBATAN SHOLAWAT

Dalam Al-Qur'an dan hadits, membaca sholawat fadilahnya (keutamaannya) sangatlah hebat sekali, namun akan semakin hebat sekali pada hari kiamat nanti.

Suatu hadits pernah mengatakan " Tidaklah suatu kaum duduk disuatu majelis dimana didalamnya mereka tidak mengingat Allah dan bersholawat kepada Nabi mereka, melainkan mereka akan mendapat kekurangan dihari kiamat"

Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS. Al Ahzaab ayat 56) yang artinya : "Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya bersholawat atas Nabi, hai orang-orang beriman berssholawatlah kamu semua untuk Nabi dan ucapkan salam yang sebaik-baiknya"

Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya : "Barang siapa membaca sholawat padaku dari umatku satu kali, maka ditulis untuknya sepuluh kali kebaikan dan dihapus darinya sepuluh keburukan"

Disamping itu ada lagi sabda Nabi Muhammad saw yang artinya : "Sesungguhnya manusia yang palin utama terhadapku adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat".

Dan terakhir, Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya : "Barangsiapa kesulitan dalam mencapai keinginannya maka perbanyklah membaca sholawat".

Dalam praktek kehidupan, kedasyhatan sholawat dapat disejalankan dengan do'a Al Asma-ul Husnaa yaitu membaca do'a Al Asma-ul Husna dengan diawali bacaan sholawat dan diakhiri dengan bacaan sholawat.

Lafaz Sholawat 

Sholawat Nariyah

Sholawat ini sangat ampuh bagi orang yang salam kesulitan atau kesusahan. Bila dibaca sebagai amalan harian setelah sholat fardhu minimal 3x dan ditutup dengan do'a dapat memudahkan rezeki dan terhindar dari kesusahan. Bagi yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan sholawat ini adapat dibaca setiap selesai sholat hajat atau tahajud seberapa anda mampu dan ditutup dengan do'a. Insyaallah anda akan diberi petunjuk dalam menyelesaikan masalah anda.

Bacaan Sholawat Nariyah :
"ALLAHUMMA SHALLI SHAALATAN KAAMILATAN WA SALIM SALAAMAN TAAMAN 'ALA SAYYIDINA MUHAMMADINIL LADZI TANHALU BIHIL 'UQADUWA TANFARIJU BIHIL KURABU WA TUQDHA BIHIL KHAWA-IJU WA TUNALU BIHIR RAGHAIBU WA KHUSNUL KHAWATIMI WA YUSTASQAL GHAMAMU BIWAJHIHIL KARIMI WA 'ALA WA SHAKBIHI FII KULLI LAMHATIN WA NAFASIN BI'ADADI KULLI MA'LUMILLAK"

Artinya :
"Ya Alah berilah rahmat yang sempurna dan keselamatan yang sempurna kepada Nabi Muhammad yang dengan keagungan Nabi maka akan menjadi longgar apa saja yang ruwet-ruwet dan menjadi lapang apa saja yang menyusahkan dan tercapainya hajat-hajat dan memperoleh yang disenangi, dan khusnul khatimah dan disiramkanlah hujan rahmat dengan keagungan Nabi yang mulia dan atas keluarga dan sahabatnya didalam setiap lirikan mata dan tarikan nafas dengan sholawat dan dalam sejumlah apa saja yanga Engkau Ketahui"

Ada lagi sholawat yang dapat anda gunakan dan lebih sederhana bacaannya. Tetapi sama besar kedasyhatannya bagi anda sedang dililit hutang, masalah atau kesulitan keuangan yang tidak kunjung hilang.

Bacaannya :
"ALLAHUMMA SHALLI 'ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN QAD DZAKAT HILATII ADRIKNI YA RASULULLAH"

Amalan :
Bacalah sholawat diatas sehabis sholat hajat dan tahajud sebanyak anda sanggup. Lalu akhiri dengan do'a yang menjadi permintaan anda. Insyaallah masalah anda akan menemukan jalan keluar dan penyelesaian.

Silahkan anda amalkan sholawat diatas dan sholawat lain yang anda ketahui dalam kehidupan anda. Maka hidup anda akan terus mendapat hidayah dan penerangan.

Share

Jumat, 23 Desember 2011

Istighfar ( Bertaubat )

Istighfar berarti menyatakan kesalahn, kelemahan dan dosa, baik disengaja atau tidak kepada Allah swt. Diriwayatkan oleh Ibnu Abas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya : Barangsiapa yang beristighfar (meminta ampunan) niscaya Allah akan menjadikan (memberikan) jalan keluar baginya dan segala kesempitan dan memberikan kesenangan dari setiap kesusahan serta memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga" HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Istilah populer Istighfar dapat dipahami sebagai Taubat. Ketahuilah, bahwa rahasia orang-orang yang mendapatkan rezeki lancar dan kehidupan yang damai sejahtera adalah diawali dengan sering melakukan istighfar. Sehingga mereka mendapat keberuntungan yang sempurna, tidak cacat baik didunia maupun di akhirat. Firman Allah swt dalam QS. An-Nur ayat 31 yang artinya : "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 yang artinya : "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat  dan menyintai orang-orang yang suci".

Hakikat taubat menurut arti bahasa adalah "kembali". Kata taba berarti kembali, maka taubat maknanya juga kembali. Maksudnya adalah kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat Allah menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah bersabda "Penyesalan adalah Taubat".

Syarat Taubat yang baik dan benar sehingga Taubatnya diterima adalah :
 1. Menyadari terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Karena seseorang yang tidak merasa bersalah tidak akan pernah mungkin akan bertaubat
 2. Menyesali semua kesalahan yang pernah dilakukan. Meskipun orang yang sudah bertaubat menyadari kesalahannya tetapi tidak menyesal dengan apa yang dilakukannya, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat.
 3. Memohon ampunan kepada Allah swt yakni dengan cara membaca istighfar. Disertai pula dengan keyakinan yang kuat atau berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah pasti mengampuni.
 4. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa yang sama dimasa yang akan datang.
 5. Akan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan amal salih
 6. Tetap komitmen dan konsisten dalam jalan yang benar dan yang diridhoi oleh Allah swt.
Dalam Al Qur'an QS. Thaaha ayat 82 Allah berfirman yang artinya : "Sesungguhnya Aku (Allah) Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, kemudian tetap dijalan yang benar".

Keutamaan Istighfar (Taubat) yaitu :
 1. Firman Allah QS. Hud ayat 3 yang artinya : "Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadaNya (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya".
 2. Firman Allah QS. An-Nisa ayat 110 yang artinya : "Dan barangsiapa mengerjakan suatu kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah terhadap dosanya, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang".
Adapun Faedah dari Istighfar (Taubat) adalah :
 1. Memperoleh keuntungan dan anugerah Allah
 2. Meruntuhkan tipu daya iblis dan menghancurkan kesesatan yang dibisikkannya
 3. Menegaskan bahwa tiap-tiap sesuatu itu hanya hasil dengan ridho Allah
 4. Menenangkan hati yang gundah karena dosa
 5. Menghilangkan kesusahan, meluaskan rezeki dan menambah (terpenuhinya) hajat.
 6. Memperoleh bagian tertentu dari Allah
 7. Mensucikan diri dari kesalahan
 8. Membersihkan hati dari kelalaian
 9. Mengkafarahkan sepuluh dosa
 10. Mendekatkan diri kepada Allah
 11. Mencegah malaikat menulis kesalahan
 12. Menjadi sebab diterima Taubat dan memperoleh khusnul khatimah
 13. Memperoleh keselamatan dan kesejahteraan
Lafal Kalimat Istighfar (Taubat)

Lafal Lengkap (Induk (Sayidul) Istighfar)

"ALLAHUMMA ANTA RABBI, LAA ILAAHA ILLAA ANTA KHALAQTANI, 
WA ANAA 'ABDUKA, WA ANAA 'ALAA 'AHDIKA WA WA'DIKA
MUSTATHA'TU, A'UUDZUBIKA MIN SYARRI MAA SHANA'TU, ABUU-U LAKA
BINI'MATIKA 'ALAYYA WA ABUU-U BIDZAMBII, FAGHFIRLII 
FA- INNAHU LAA YAGHFIRUDZUNUUBU ILLAA ANTA"

Artinya :

Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Tiada Tuhan selain Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hambaMu yang terikat dengan sumpah dan janjiku kepadaMu dan untuk menjalankannya sesuai dengan kesanggupanku. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan (kejahatan) perbuatanku. Aku mengakui nikmatMu atas diriku dan mengakui dosaku, maka ampunilah diriku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau.

Lafal Sederhana

"ASTAGHFIRULLAHAL 'ADZHIM"
Artinya :
Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung

"ASTAGHFIRULLAAH ALLADZI  LAA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUM 
WA ATUUBU ILAIHI"
Artinya :
Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selai Dia, Yang Maha Hidup lagi terus mengurus makhlukNya, dan aku bertaubat kepadaNya

"RABBIGHFIRLII WA TUBA'ALAYYA INNAKA ANTAT TAWWAABURRAHIIM"
Artinya :
Ya Allah Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terima taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat Lagi Maha PenyayangShare

Sabtu, 17 Desember 2011

Keutamaan Zikir

Berzikir adalah bersungguh-sungguh dengan keyakinan teguh (istiqamah) untuk selalu mengingat Allah. Dengan berzikir berarti kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, karena Allah lah penentu segala-galanya. Kita sebagai manusia hanya berusaha dan berdo'a, keputusan adalah di tangan Allah. Dengan berzikir maka Allah akan memudahkan segala urusan kita dalam kehidupan ini. Baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nantinya. 

Berzikir ini selain hanya untuk mengingat Allah juga sangat efektif bagi seseorang yang ingin mecari ketenangan diri akibat sesuatu hal yang mungkin membuat orang tersebut stress dalam menjalani rutinitasnya sehari-hari. Sebagai umat Islam berzikir sangat dianjurkan sekali, hal ini dapat kita lihat sendiri dari Firman-Firman Allah swt alam Al-Qur'an maupun dari ajaran-ajaran nabi Muhammad saw. Maka itulah zikir itu mempunyai banyak keutamaan bagi seorang muslim atau umat Islam.

Diantara keutamaan zikir itu adalah :
 1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya : "Ingatlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepada kalian"
 2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) ALlah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang"
 3. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 190-191 yang artinya : "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk atau dalam keadaan berbaring"
 4. Fadhil bin Iyadh berkata, "Apabila kalian mengingat manusi di majelis kalian, maka ingatlah Allah. Karena mengingat-Nya adalah obat bagi penyakit ingatan kepada manusia"
 5. Wahid bin Al-Ward berkata, "Sesungguhnya orang yang paling utama bagi Allah adalah yang membuka majelis dengan zikir"
 6. Daud al-Tha'i berkata, "Setiap jiwa keluar dari dunia dalam keadaan dahaga, kecuali jiwa ahli zikir"
 7. Yahya bin Mu'az berkata, "Ajaklah hati berbicara, yakni dengan berzikir kepada Allah, sebab hati itu lekas lengah"
Untuk itu maka perbanyaklah berzikir, apalagi dalam menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini. Dimana manusia lebih cenderung mengingat "apa yang akan dimakannya esok hari" dibandingkan dengan mengingat Allah dengan berfikir "apakah besok aku masih bernafas sehingga masih bisa mengingat dan beribadah pada Allah?". Sebagai renungan bagi kita semua, hidup dunia bukanlah sesuatu yang abadi. Karena hidup didunia menentukan bagaimana kita hidup di akhirat nantinya. Semoga bermanfaat.
Share

Jumat, 16 Desember 2011

Sekilas Tentang Do'a


Dalam kehidupan manusia sehari-hari, sebagai orang yang beragama pasti kehidupannya tidak pernah terlepas dari yang namanya do'a. Sebagai manusia yang berakal, manusia akan berusaha sekuat tenaga dalam merubah status kehidupannya menjadi lebih baik. Namun semuanya itu juga tidak akan terlepas dari yang namanya do'a. Usaha tanpa do'a adalah sia-sia, sementara do'a tanpa usaha adalah kemalasan. Do'a sendiri adalah permohonan dari makhluk yang bernama manusia kepada Sang Pencipta-Nya dengan harapan semua yang diimpikan dan yang telah diusahakannya akan terwujud menjadi nyata. Banyak hal yang dimohon dalam do'a oleh yang namanya manusia, seperti :
 1. Do'a dapat rezeki
 2. Do'a dapat jodoh
 3. Do'a diberi keturunan
 4. Do'a diberi keselamatan
 5. Do'a mengatasi masalah hutang
 6. Do'a agar usahanya lancar
Itu hanyalah sebagian kecil dari do'a yang dimohon kan manusia dalam kehdupannya sehari-hari. Masih banyak lagi do'a-do'a yang dimohonkan oleh manusia kepada Allah. Dan secara garis besarnya do'a itu adalah untuk hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.


Dalam berdo'a ada satu hal pokok yang harus ditanmkan didalam hati ketika akan berdo'a yaitu "keyakinan". Kita harus punya keyakinan bahwa do'a kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita tidak punya keyakinan akan do'a yang kita mohonkan maka do'a itu akan sia-sia. Karena Allah telah menjanjikan dalam dalam Al-Qur'an bahwa siapa umatnya yang berdo'a dengan penuh keyakinan maka Allah pasti akan mengabulkan do'anya tersebut. Hal ini dapat anda lihat sendiri dalam Al-Qur'an diantaranya surat :
 1. Al-mukmin ayat 60
 2. Al-Baqarah ayat 186
 3. Al-Furqon ayat 77
 4. Al-A'raf ayat 180
Oleh sebab itu maka berdo'alah dengan sepenuh keyakinan. Jangan pernah ragu dalam setiap memohonkan do'a kepada Allah.

Adapun faedah dari do'a itu diantaranya adalah :
 1. Menghadapkan muka kepada Allah
 2. Memajukan permohonan
 3. Memperoleh naungan rahmat Allah
 4. Menunaikan kewajiban dan menjauhi maksiat
 5. Perbekalan untuk masa susah dan sempit
 6. Memperoleh keridhoan Allah
 7. Memperoleh hasil yang pasti
 8. Melindungi dari bencana
 9. Menolak bencana
 10. Perisai tolak balak
 11. Menolak tipu daya musuh (setan, jin dan manusia)
Untuk berdo'a artinya kita memohon dengan menghadap Allah. Seperti halnya menghadap orang penting yang harus dengan tata cara, maka untuk menghadap Allah pun kita juga harus punya tata cara atau tata kramanya. Adapun tata krama dalam berdo'a diantaranya :
 1. Memilih waktu yang baik dan mulia, misal hari jum'at, bulan ramadhan, sepertiga malam terakhir
 2. Dilakukan dalam keadaan khusus, seperti ketika dalam sujud waktu sholat, maka ucapkanlah do'a yang mau kita mohonkan
 3. Menghadap kiblat
 4. Merendahkan bunyi suara
 5. Jangan bersajak atau bahasa puitis. Normal saja
 6. Khusu' dan yakin
 7. Mengulang do'a sampai  kali
 8. Memuji Allah pada permulaan do'a
 9. Bertaubat sebelum brdo'a dengan istighfar
Sementara waktu-waktu yang paling afdhal (utama) untuk berdo'a adalah :
 1. Ketika hujan turun
 2. Ketika akan memulai salawat dan sesudahnya
 3. Ketika berhadapan dengan musuh
 4. Ditengah jalan
 5. Antara azan dan iqamat
 6. Ketika i'tidal akhir dalam sholat
 7. Ketika sujuda dalam sholat
 8. Ketika khatam (tamat) membaca al-qur'an
 9. Sepanjang malam, utama sepertiga malam yang akhir
 10. Sepanjang hari jum'at
 11. Antara zhuhur dan ashar serta ashar dan maghrib
Do'a-do'a dapat kita temui dalam al-qur'an maupun dari do'a-do'a nabi Muhammad saw. Diantaranya :
 1. Surat Al-Fatihah (rezeki akan terus bertambah)
 2. Surat Al-Waqi'ah (mengatasi masalah hal keuangan)
 3. Surat Al-Ikhlas (kebahagian dalam rumah tangga)
 4. Surat Ali Imrat ayat 26, 27 (mendatangkan rezeki dan mengatasi masalah hutang)
 5. Surat A-Hasyr ayat 22-24 (mendatangkan rezeki)
 6. Surat At-Taubah ayat 129 (rezeki akan terus bertambah)
 7. Aurat Al-Anbiya ayat 87 (menjauhkan diri dari bencana apapun)
 8. Surat Al-Isra' ayat 111 ( menghilangkan penderitaan hidup)
 9. Surat Ar-Rahman (rezeki melimpah)
 10. Surat Al-Muluk (rezeki yang barokah)
 11. Surat An-Naba' (diselamatkan harta dari kejahatan)
Dan masih banyak lainnya. Yang diatas hanyalah yang paling sering berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari yaitu "rezeki". Mudah-mudahan sedikit tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semua cita-cita dan keinginan kita untuk mencapai kesuksesan akan terwujud dengan usaha yang kita lakukan dan do'a yang kita mohonkan. Amin....
Share